Projelerim

Projelerim

Dev Dönüşüm Projesi:

Bisküvi üretim firmasında SAP dönüşümü tamamladı.

Geliştirdiği uçtan uca bilişim çözümleriyle kurumları dijital geleceğe hazırlayan Çağlar, bin 200’ün üzerinde ürün çeşitliliğine sahip olan Biskot’un teknoloji dönüşümünü tamamladı. Bisküvi, gofret, kek, çikolata, krem çikolata ve çikolata kaplamaları ürünleriyle Ülker, Halk ve Karsa markalarının yanı sıra özel etiket üretim yapan Türkiye’nin dev üreticisi Biskot için özel olarak geliştirilen dev proje 6 ayda hayata geçirildi.

Biskot’un Silivri ve Karaman’daki 4 ayrı fabrikasında Çağların deneyimli danışman ekibi tarafından uçtan uca tüm süreçlerin SAP’ye taşındığı proje kapsamında; Axata depo yönetim sistemi, kantar, el terminali, dokunmatik ekran, terazi gibi tüm mobil uygulama entegrasyonları hayata geçirildi. Proje dahilinde Biskot paydaşlarının şirket ile entegrasyonu sağlanarak satışların üretici mülkiyetinden satış şirketi tarafından yapılması da sağlandı.

Global şirketlerin dijital dönüşümü için benzersiz projeler geliştiren Çağlar; Biskot için 180 günde hayata geçirdiği proje, şirketler arası satın alma ve satış süreçlerinin de anlık olarak takip edilebilme süreçlerini de kapsıyor.
Performans Yönetimi:

Performans Yönetimi, çalışan, yöneticisi ve İnsan Kaynakları ile yürütülür. Performans Yönetimi süreci yılda iki kez çalışanın kendisini değerlendirmesi, bölüm yöneticisinin çalışanını değerlendirmesi ve ardından yüz yüze görüşme yapılarak performans değerlendirme sonucu ile ilgili geribildirim verilmesi süreçlerinden oluşur.

Yapılan görüşmelerden edinilen bilgiler ile çalışanın eğitim ve gelişim ihtiyaçları belirlenerek planlama yapılır. Ayrıca performans değerlendirme sonuçları prim hesaplamasında ve yıllık ücret artışlarında kriter olarak kullanılır.
AstraZeneca’nın Saha Operasyonlarına Teknolojik Dokunuş:

AstraZeneca’nın, Türkiye’deki saha operasyonlarının mobil dönüşümünü tamamlandı. Söz konusu projeyle AstraZeneca için geliştirilen ‘Onama Form Takip Uygulaması’yla kargo ve hekim bilgisi takibi kolaylaştırılarak; operasyonlarda zaman kaybı minimuma indirildi.

Kurumların saha operasyonlarında verimliliğini artırıp, maliyet azaltmak ve işletme karlılığını artırmak için benzersiz çözümler sunan Medyasoft, dünya ilaç sektörünün dev ismi AstraZeneca’nın saha operasyonlarındaki mobil dönüşümünü tamamladı.

Buna göre, Türkiye genelinde ilaç sektöründe, hekimlere ilişkin saha operasyonları gerçekleştiren AstraZeneca personeli, hekimlerin yanında doldurduğu ilaç formunu görüşmeler sonrasında ‘Onama Form Takip Uygulaması’ ile mobil ortama taşıyor. Zamanın verimli kullanılması ve ziyaret frekanslarındaki artışı sağlamak için geliştirilen proje, AstraZeneca’nın proje takip işlemlerini kolaylaştırıyor ve zaman kaybını minimuma indiriyor.

Proje aynı zamanda, form kargoya verildiğinde, kargo takip fişinin de fotoğrafını dosyaya ekleyerek merkeze gönderiyor ve kargonun da sistem içindeki takibini kolaylaştırıyor.

Saha satış operasyonlarının etkin yönetimi için tüm detayların düşünüldüğü uygulama, internet bağlantısının olmadığı durumlarda da form oluşturulmasına olanak sağlıyor. Bağlantı olmayan durumda oluşturulan formlar cihaza kaydedilerek, internet bağlantısının olduğu ilk bölgede otomatik olarak sunucuya iletiliyor.

Sistemde bulunan “Online Arama” özelliği ise, saha ekibinin, kendi bölgelerine ait olmamasına rağmen sisteme kayıtlı diğer doktorları görebilmesine imkan veriyor.
Marsa Bilgi Teknolojileri ve Sistem Geliştirme:

Neden SAP?

Firmamızın değişen yapısı, süreçleri ve çağın gereksinimi olan yeni teknolojilere uyum sağlama isteği SAP ECC 6.0 geçişimiz için en büyük etkendir.

Kurumsal kaynak planlamamızı daha efektif yaparak şirketimize pozitif manada geliştirecek ve var olan durumdan daha üst bir konuma taşıyacak yapı olarak görmekteyiz.

Yıllardır kullanılan yazılımlarımızda ister istemez süreçlerde karışıklıklar olabilmektedir. Kullanıcının işinin ve süreçlerinin sadeleştirilmesi adına bu yenilenmeye gidilmiştir.

Proje kurumunuza ne gibi faydalar sağladı/sağlayacak?

 • Fabrika, hat, ürün bazında hangi ürünün hangi hatta üretilmesi gerektiğinin hesaplanmasının yapıldığı kapasite planlama ekranları ile haftalık üretim planlamada optimizasyon sağlandı.
 • Plan-Fiili sarfları gösteren kıyas raporları, hatalı mal hareketleri için görüntüleme ekranı, kolay anlaşılır üretim raporları, hızlı ana veri bakım programı müşterimizin ihtiyaçlarına uygun olarak yazıldı. Tanker üretim planlama için tamamen sektöre özel hazırlanmış ekranlar sayesinde departmanlar arası dosya alışverişi ve telefon trafiği son buldu.
 • Malzeme tedarik planlama sürecinde optimum stok tutma hedefine bağlı olarak haftalık ve günlük satın alma ihtiyacının planlanması sağlandı.
 • Tüm satın alma ve onay süreçleri sistem üzerine taşındı, tedarikçi fiyat listelerinin sistem üzerinden onaylanması sağlandı. Teklif taleplerinin fiyat bakımı yapıldıktan sonra mukayese edilip onaylanması ve çıktıları için uygulamalar geliştirildi. İthalat satın alma süreci ihtiyaca göre geliştirildi. Malzemenin talep edilmesinden siparişin mal girişine kadar olan satın alma sürecinin izlenebilirliğini sağlayan raporlar üretildi.
 • Nefasetli/şartlı kabullerde; mal girişinden tedarikçiye yansıtılacak fatura tutarının onaylanmasına kadar olan süreçlerin sistem üzerinden yürütülmesi ve takibi sağlandı.
 • Malzemelerde minimum stok seviyeleri, tedarik süreleri belirlenerek malzemelerin stokta kalma süreleri en aza indirildi. Malzeme ihtiyaç planlaması kullanıldı.
 • Malzemelerin son kullanma tarihi ve benzeri özelliklerin takibi için parti uygulaması yapıldı. Malzeme depo süreçlerinde barkod etiketi ve el terminali uygulamaları geliştirildi.
 • Malzemelerde merkezi ana veri yapısı kurularak sistemler arası entegrasyon sağlandı.
 • Satış Dağıtım tarafında Yurt İçi Satış, İhracat, Sevkiyat, Nakliye Planlama ve Nakliye Maliyetlerinin Takibi konularında belirgin iyileştirmeler yapıldı.
 • Yurt içi satışlardaki fiyat yönetimi, güncel SAP alt yapısına ve ihtiyaçlara göre yeniden tasarlandı, böylece daha az ana veri ve işgücü kullanılarak daha efektif bir fiyat yönetim sistemi elde edildi.
 • İhracatlarda, yükleme öncesi beyanname hazırlanmasına imkan veren ön faturalama süreci standart fonksiyonlarla kurgulanarak hem iş yükü azaltıldı hem de yanlış veri girişleri minimize edildi.
 • Yurt içi ve ihracat sevkiyatlarında, oluşan nakliye maliyetlerinin hizmet satın alması ile entegrasyonu sağlandı; nakliyeci ve dönem bazlı otomatik oluşturulan satın alma belgeleri sayesinde, nakliyeci faturalarının girişleri daha kontrollü yapılarak fazla/yanlış fatura girişlerinin önüne geçildi.
 • Yurt içi ve yurt dışı nakliyelerinde oluşan maliyetlerin, kg bazında sevk edilen ürünlere otomatik dağıtımı yapıldı ve böylece müşteri/ürün karlılığında nakliye maliyetleri de gerçek rakamlarla yer aldı. Bu şekliyle, satışçı primlerine temel teşkil eden müşteri karlılığının doğru hesaplanması sağlanarak adil bir prim hak ediş sistemi kuruldu.
 • Muhasebe ve Finans (FI) tarafında Müşteriler Muhasebesi Teminat Paketi ile teminatların takibi ve raporlanması sağlandı. Grup içerisindeki merkezi finans işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli olan düzenlemeler yapılarak, ilgili tüm işlemler kullanıma alındı.
 • Muhatap Şirket Uyarlaması yapılarak grup şirketler ile yapılan işlemlerin raporlanması sağlandı. UFRS Paketi’nin kullanıma alınması ile UFRS işlemlerinin sağlıklı olarak kayıt altına alınması ve raporlanması gerçekleştirildi.
 • Grup konsolidasyon raporları için gerekli olan Hyperion entegrasyonunun altyapısı hazırlanarak MIS kodlarının kullanılabileceği bir düzenleme yapıldı.
 • Muhasebeden kesilen faturaların hem E-Fatura hem de matbu fatura çıktısı olarak alınabileceği bir yapı oluşturuldu. Standart çek raporuna eklenen alanlar ile ilgili çeklerin o anki durumunu gösteren bir rapor ekranı düzenlendi. BA-BS raporları müşteriler ile mutabakatı sağlayacak şekilde düzenlenerek, sistem içerisinden e-posta, faks veya çıktı alınması sağlandı.
 • Şirketlerin üst yönetim kararlarında etkin rol oynayan Maliyet Muhasebesi (CO) tarafında plan-fiili karşılaştırmaları ve analiz raporları hazırlanarak, yöneticilerin doğru stratejik kararları almasına destek sağlandı. Bütçe aşımını engellemek için masraf yeri bazında kontroller eklendi.
 • Üretilen ürün ve sağlanan hizmetlerin oluşum aşamasındaki masrafların hesaplanarak detaylı maliyet bilgisine erişim sağlandı.
 • Karlılık analizi (PA) yapısı içerisinde VUK ve UFRS’ye göre gelir tablosunun Dönem Net Karı/Zararına kadar detaylı olarak alınması sağlandı.
 • Marsa Yağ’ın 15 yıllık SAP tecrübesini SAP ECC 6.0’a aktarırken, proje kapsamındaki tüm modüller sıfırdan ele alınarak güncel ihtiyaçlara göre yeniden kurgulandı. Kalite Yönetimi (QM), Bakım Onarım (PM), Depo Yönetimi (WM) modülleri yeni sisteme ilk kez dahil edilirken, Malzeme Yönetimi (MM) ve Üretim Planlama (PP) modülleri neredeyse sıfırdan tasarlandı. Muhasebe ve Finans (FI), Maliyet Muhasebesi (CO) ve Satış Dağıtım (SD) modüllerindeki süreçler ve raporlar kullanıcı taleplerine göre yeniden şekillendirildi. Barkod entegrasyonu: PP-QM-MM-WM modüllerinin entegre çalıştığı bir tasarım gerçekleştirildi. Üretilen mamullerin doğrudan Depo Yönetimi (WM) içerisinde kalite stoğuna düştüğü ve belli bir süre kalite kontrol için bekledikten sonra adreslere gönderildiği bir yapı oluşturuldu. Barkodlu ürünlerin detaylı takibi için pratik raporlar hazırlandı.

  SAP’yi tercih etme nedenlerinizi aktarır mısınız?

  SAP’yi tercih sebepleri arasında şirketin ERP ihtiyaçlarını karşılamasının büyük etkisi olmasıdır. Sektörümüze uygun uygulamaları ve Finansal Muhasebe, Yönetim Muhasebesi, Satış, Dağıtım, Üretim gibi modüllerin entegre çalışması tercih sebebini oluşturmaktadır.

  SAP işimizin her açıdan güçlendirilebilmesi için, bize geniş bir açıdan birçok iş yazılımları ve kurumsal uygulamalar sunar. SAP ile işletmeler verimsiz ve yetersiz oldukları alanları rekabet avantajına dönüştürmek için farklı bir görüş açısı edinirler. Bizde kurum olarak SAP ile edindiğimiz bilgileri kullanarak sektörde bir adım önde olma hedefimizdir.
Turkcell Akademi:

Turkcell Akademi, sanal sınıf uygulaması ile sayısı 25.000’i aşan grup şirket ve bayi çalışanlarının gelişimlerini destekliyor…

Neden bir Sanal Sınıf sistemi kurmak istediniz?

Turkcell’in teknolojide lider yaklaşımına paralel olarak Turkcell Akademi, klasik sınıf içi eğitimlere alternatif olarak geliştirilen platformlar ile bireylerin gelişim alanına cevap verebilecek en uygun yöntemlerin eğitimlerde uygulanması hedeflenmektedir.

Artan rekabet karşısında hızla değişen bilgileri Türkiye’nin tamamına yayılmış, sayısı 25.000’i aşan grup şirket ve bayi çalışanlarımıza en hızlı şekilde ulaştırmak amacıyla sanal sınıf uygulaması barındırdığı avantajlar sayesinde kullanılması kaçınılmaz bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.

Adobe Connect Pro öncesinde karşılaştığınız zorluklar nelerdi?

Turkcell Akademi’nin hedef kitlesinde bulunan kullanıcıların Internet bağlantıları eşit seviyede olamayabiliyor. Bu nedenle kullanacağımız sanal sınıf platformunun en düşük konfigürasyonlarda sorunsuz çalışabilecek bir yapıda olması bizim için önemliydi.

Adobe connect e geçmeden önce kullandığımız sanal sınıf platformunun client bazlı çalışma modeli bize çok zorluk çıkarmış, yaşanan problemler kullanıcılarımızın eğitimlerden aldıkları verimi olumsuz yönde etkilemiştir.

Sistem kaç kişiye (çalışan, öğrenci, öğretim elemanı) ulaşıyor?

Turkcell Akademi olarak teknoloji tabanlı eğitim kanallarından 25.000 kişiye gelişim imkanı sunmaktayız.

Sanal Sınıflar için E-öğrenme içerikleri nasıl hazırlanıyor?

Eğitim ihtiyaç analizinin ardından sanal sınıf üzerinden yapılması kararlaştırılan eğitimlerin tasarımı Turkcell Grup bünyesindeki eğitmenlerimiz, konu uzmanları veya Turkcell Grup dışındaki uzmanlar tarafından hazırlanarak senkron veya asenkron olarak katılımcılarla paylaşılmaktadır.

Kullanılan çözümün pazardaki rakiplerine karşı yarattığı fark neydi?

Adobe connect’in Türkçe olması, flash tabanlı olmasından kaynaklı esnek yapısı, hemen hemen tüm bilgisayarlarda sorunsuz çalışması ve çok zengin çoklu ortam paylaşımına sorunsuz izin vermesi yarattığı en büyük farklılıklar olarak göze çarpıyor.

Projenin hazırlık ve uygulama aşaması ne kadar sürdü? Gelişme aşamasını anlatır mısınız?

Projenin başlaması ve platformun son kullanıcıya açılması toplamda 5 ay sürdü. Daha öncesinde de sanal sınıf platformu kullanma ve yönetme tecrübemiz olduğu için süreç ile ilgili deneyim sahibiydik.

Proje uygulanmaya başlandıktan ne kadar sonra sonuç almaya başladınız? Bu sonuçlar neler?

Sanal sınıf uygulamamızı devreye aldıktan sonra hemen aynı hafta içinde 300 kişilik senkron eğitimimizi sorunsuz gerçekleştirerek olumlu yorumları katılımcılarımızdan almaya başladık. Ardından başarılı uygulamaları deneyimleyen veya duyan iş sahipleri eğitim gelişim ihtiyaçlarını bu kanala kaydırarak kullanım oranlarını hızla arttırdı. Platformun tanıtımı veya tutundurulması için ek bir efor sağlamadan platform yaşattığı deneyimle kendi tanıtımını yapmış oldu ve bu olumlu deneyimler hızla sonuçlarımıza yansıdı.
Anadolu Ajansı SAP Projesi:

Anadolu Ajansı’nda da  8 ayda geliştirilen proje sayesinde kurum içindeki tüm departmanlar arasında tam bir entegrasyon sağlandı.
Penta SAP ve B2B Projeleri:

24 yıllık deneyimi ile Türkiye’de teknoloji dağıtım sektörünün lider isimleri arasında yer alan Penta’nın SAP ve B2B Projeleri  geliştirildi.

Penta SAP Projesi ile Sağlanan Faydalar

Penta SAP projesi ile, iş süreçlerinin tek sistemle başarılı bir şekilde yönetilmesi sağlandı.

Sunulan SAP Çözüm ve Hizmetleri: Penta tarafından Mali Muhasebe (FI), Maliyet Muhasebesi (CO), İnsan Kaynakları (HR), Malzeme Yönetimi (MM), Satış Dağıtım (SD), Bakım Onarım (PM), modülleri kullanılmaktadır.

Bayinet B2B Portalı

Penta tarafından kullanılmakta olan Bayinet isimli B2B portalı Çağlar tarafından geliştirilmiştir. Türkiye’nin en büyük bayi ağlarından biri olan Bayinet’in ihtiyaç duyduğu tüm özellikler, SAP ile %100 entegre olacak şekilde geliştirilmiştir.

Penta B2B Portalının Özellikleri:

SAP ile %100 entegrasyon

Sipariş alımından stok kontrolüne, ürün bilgilerinden cari hesaplara kadar tüm temel bileşenler SAP ile %100 entegre şekilde çalışmaktadır.

Ödeme takibi

Siparişten ayrı olarak hangi tarihte hangi ödeme yöntemiyle ne kadar ödeme yapıldığının takibi yapılabilmektedir. Birçok siparişin ardından ödemelerin belli dönemlerde toplu olarak yapılmasına imkan vermektedir.

Çok çeşitli ödeme yöntemleri

Kredi kartı, 3D ödeme, Havale/EFT ve çek ile ödeme yapılmasına imkan vermektedir

Ürün modülü

Ürünlerin listeleneceği, arama yapılacağı vb seçeneklerin sunulduğu modül. Ürünler ayrıca tanımlamaya gerek olmadan SAP’den otomatik olarak gelmektedir. Manuel ürün güncelleme imkanı mevcuttur.

Cache mekanizması

Gelişmiş cache mekanizması sayesinde yüksek trafik rahatlıkla karşılanmaktadır. Aynı zamanda ERP’ye yapılan bağlantısı sayısı azaldığından ERP tarafında kaynak ihtiyacı azaltılmaktadır.

Sipariş takip modülü

Geçmişte verilmiş siparişlerin listesine ve detayına ulaşmak mümkündür. Teslimat bekleyen siparişlerin hazırlık aşamasını görülebilir.

Kampanyalı fiyatı otomatik yansıtma

Sepete eklenen ürünler kampanya kapsamındaysa müşteri farkında olmasa da kampanya kuralları otomatik olarak işletilir böylece insan hatasından kaynaklı mağduriyetin önüne geçilir bayi memnuniyeti artar.

Kargom nerede

Sipariş kargoya verildiyse kargo aracın tam olarak nerede olduğu bilgisine anlık olarak ulaşılabilmektedir.

Açık hesap çalışma

Kredi kartı, havale… ile ödeme yöntemlerine ek olarak daha sonra toplu olarak ödenmek üzere açık hesapla satın alma yapılabilmektedir.

Çek ile ödeme

Bayiler verdikleri çeklerin listesini, kabul/red durumlarını buradan görebilirler. Aynı zamanda portal yöneticileri bayilerin girdiği çekleri bir ekrandan görüp işleme alabilmektedirler.

Ödeme geçmişi,cari hesap bilgileri, ciro ve fatura bilgileri

Yaptığı ödemelerin geçmişi, cari hesap bilgileri, ciro ve fatura bilgileri tamamı ERP sisteminden gelecek şekilde çalışmaktadır.

Geri bildirim, eleştiri, öneri formu

Bayilerden geri bildirim alarak hizmetinizdeki aksaklıkları tespit edebilirsiniz.

Fatura entegrasyonu

ERP tarafından kesilen faturaların portal tarafından görülmesini sağlayan entegrasyon

SAP R3 Entegrasyonu

Sistem SAP ile entegredir. SAP tarafındaki birçok geliştirme yapılmış ve kullanıma hazırdır (RFC/ABAP).

Kullanıcı Yönetimi

Portal yöneticilerini tanımlayabileceğiniz kullanıcı yönetim ekranları yer almaktadır.

Rol bazlı yetkilendirme

Portalin bazı kısımlarını yönetmesi için kısıtlı kullanıcılar tanımlanabilmektedir. Örneğin yalnızca dokümanları yüklemesi için bir kullanıcı grubu tanımlanabilmektedir.

Duyuru Modülü

Bayilerinize güncel gelişmeleri bu modül aracılığıyla duyurabilirsiniz. Anasayfanın en uygun yerine konumlandırarak bayilerinizi düzenli olarak bilgilendirebilirsiniz.

Banka hesapları yönetimi

Bayilere yapılacak olası geri ödemeler için banka hesap numaraları sisteme kaydedilmektedir. Benzer şekilde portal sahibi kendi hesap numaralarını sisteme kaydedebilmektedir. Bu numaralar uygun bir alanda bayilere gösterilmektedir.

Doküman Modülü

Bayilerinize ürünlerinizle ilgili broşür, kılavuz, tanıtım videosu… gibi dilediğiniz dosyayı bu alandan online ulaştırabilirsiniz. Bu sayede ürünlerinizin özellikleri hakkında bayileri bilgilendirerek hizmetinizden daha yüksek verim almalarını sağlayabilirsiniz.

Prosedür yönetimi

Sevkiyat ve sipariş sonlandırma saatleri, Teknik Servis Arıza Prosedürü, Teknik servis İade prosedürü gibi prosedürlerin tanımlama işlemleri.

Banner Yönetimi

Sitenin konumlandırıldığı yerlerinde gösterilmek üzere reklamlar tanımlayabilirsiniz. Bu modülü kullanarak bayilerinizi belirli alanlara örneğin bir duyuru metnine yada kampanyalı bir ürüne kolayca yönlendirebilirsiniz.

Bayilik başvuru formu

Bayi adaylarınıza, gerçek bayi olabilmeleri için başvuru formu sunabilirsiniz. Bu noktada PDF kullanarak Word alternatifine göre doldurması ve imzalanması kolay bir hale getirebilirsiniz.

Marka Yönetimi

Ürün yelpazenizdeki her bir ürün için markaları sisteme girerek bayilerinizin marka seçerek alışveriş yapmasını sağlayabilirsiniz. SAP tarafında marka bazında satış rakamlarına ulaşmak mümkün olacaktır.

Ürünleri entegrasyondan manuel tetikleme

Ürünün kodunu girerek ERP sisteminden o an ürünü güncellenmesi mümkündür. Örneğin SAP tarafında ürünün bilgileri değiştiğinde eşitleme saatinin gelmesini beklemeden hemen portala yansıtma yapabilirsiniz.

Ürün sıralama

Ürünleri yalnızca isim sırasına göre değil aynı zamanda bayilerinizin alışkın olduğu mantıkta sıralayabilirsiniz. Böylece bayilerizin ürünlere ulaşmasını bir kademe hızlandırmış olursunuz.

İçeriği eksik ürünleri görebilme

Portalde ürünlerinizle ilgili bolca bilgi yayınlamak satınalmayı artırmaktadır. Sistemdeki ürünlerden bu anlamda eksik olanları kolayca tespit edebilirsiniz.

Yetkili teknik servis yönetimi

Ürünlerinizde çıkacak olası arızalarda bayilerinizin kolay ulaşımı için yetkili servis adreslerine kolay ulaşabilmeleri önemlidir. Bu listenin kolayca ve hızlıca güncellenebiliyor olması önemlidir. Sistemde bununla ilgili gerekli özellikler mevcuttur.

Garanti süresi sorgulama

Bayileriniz sizden satın aldıkları ürünlerin garanti sürelerinin dolup dolmadığını online olarak kontrol edebilmektedirler. Böylece garanti süresi dolmuş ürünlerin teknik servislere ulaştırılması sonra geri gönderilmesi gibi lojistik maliyetlerini azaltmaktadır. Aynı zamanda artık kullanımdan kalktığı sanılan ürünlerin garantisinin devam ettiğini bayilere farkettirerek memnuniyeti artırmaktadır.

Arızalı ürün takibi

Tamir edilmesi için gönderilerin ürünlerin tamirde hangi aşamada olduğu bilgisine ve ürünle ilgili karar bilgisine online olarak ulaşabilmektedirler. Bu modül aynı zamanda bayinin kendi müşterileri için arıza takibini de kolaylaştırmaktadır.

İade formu

Herhangi bir sebeple ürün iadesi gerektiğinde bayiler bu modül aracılığıyla sisteme yükleyebilmektedirler. Böylece iade taleplerinin portal yöneticilerinin takibinden kaçması azalmaktadır.

Döviz kuru entegrasyonu

Portalin kabul ettiği para birimlerine ait( Euro,Dolar) kur bilgileri elle müdahaleye gerek kalmaksızın merkez bankasından günlük düzenli olarak otomatik olarak sisteme aktarılmaktadır. Bayiler işlem gören kur değerini portal ekranlarından görebilmektedirler.

BA-BS takibi

27483 numaralı resmi gazetede yayınlanan; belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form BA)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form BS)” ile bildirmeleri yükümlülüğü… hakkındaki kanuna uyumludur.

Site haritası

Portale yabancı olan bayileriniz site haritasını kullanarak aradığı bölüme rahatça ulaşabilmektedir.

SAP ile anlık entegre stok

Ürün satışlarında stok bilgisi SAP’den anlık olarak kontrol edilmektedir. Böylece stokta olmayan bir ürünün kazara satılmasının önüne geçilmektedir. Portal stok tutmamaktadır.

Cari hesap bakiye yaşlandırma

Vadesi geçmiş ödemeler ertelenerek sistemden bakiye yaşlandırıabilmektedir.

Ürün karşılaştırma

Birbirine benzer ürünler arasından seçim yapmakta zorlanan bayileriniz için ürün karşılaştırma özelliği faydalı olacaktır. Bu sayede ürünlerin birbirlerine karşı üstünlüklerini hem daha rahat gösterebilir hem de en doğru tercihi yapmalarına yardımcı olmuş olursunuz.

Bayi çalışanları için kullanıcı oluşturma

Bayiler kendi çalışanları için ayrı ayrı kullanıcılar oluşturup yetkilendirebilirler. Böylece ortak admin parolasını kullanmak gibi güvenliksiz yöntemlerden korunmuş olurlar. Bayi yöneticisi kullanıcılarının neler yaptığını böylece kişi bazında görebilmektedir.

Ürünün alınacağı deponun seçimi

Bayiler ürünün mevcut olduğu depolardan kendilerine en uygun olanı örneğin en yakın olanı seçebilmektedirler. Böylece ürünün mağazaya teslimi daha hızlı gerçekleşmektedir.

Eksik teslimat

Siparişte geçen ürünlerden bir kısmı stokta mevcut değilse hazırları önden teslim edip sonrası için ayrıca teslimat yapılabilmektedir.

Esnek teslimat adresi seçeneği

Bayiler kendi şubelerinin adreslerini sisteme önceden tanımlayıp, istedği depodan istediği teslimat adresine teslim alabilmektedir. Böylece kendi şubeleri arasında nakliye masrafından kurtulmaktadırlar.

Penta Hakkında

Penta kurulduğu 1990 yılından bugüne Türkiye’de teknoloji dağıtıcısı ana şirketler arasında daima ilk sıralarda yer alarak, sektör içerisindeki yerini sürekli büyütmektedir. Penta 150’yi aşkın küresel markanın Türkiye dağıtıcılığını yaparken, her geçen gün iş ortakları için yeni katma değerler yaratmayı sürdürmektedir. Türkiye’de 7500’ün üzerinde bayisi bulunan Penta, iş ortaklarını kesintisiz destekleyerek, sektörün çözüm odaklı kurumu olarak ayrıca öne çıkmaktadır. Acer, Airties, Asus, Benq, Casio, Dell, HP, Huawei, IBM, Intel, Inform, Lenovo, Maxell, MSI, OKI, Toshiba, Seagate, Zyxel, Kaspersky, Autodesk, Wacom ve Adobe başta olmak üzere, 150’yi aşkın küresel markanın ürünlerini ülke geneline yayılmış iş ortakları aracılığı ile tüm Türkiye’ye dağıtmaktadır.
Makina Takım  A.Ş., SAP Projesi ile Verimliliğini Arttırdı:

Sunulan SAP Çözüm ve Hizmetleri

Makina Takım Endüstrisi A.Ş., SAP projesi ile asgari emek ve maliyetle tam entegre izlenebilirlik sağlamayı başardı.
SAP Projesi dahilinde üretimde el terminallerinin ITS server ile kullanıma alınması sağlandı.
Proje öncesinde Çağlar, IT danışmanlığı desteği de sunarak uçtan uca hizmet verdi.

IT danışmanlığı konusunda verilen hizmetler:

 • ISO 27001 uyumluluğu olan sistem odası inşası,
 • Server&Storage Projesi, (Cluster yapıda sanallaştırma sistemi, merkezi yönetim ve disaster yedekleme)
 • Network&Güvenlik Projesi, (Internet erişim kontrolü, saldırı tespit ve önleme sistemi, Server-Client-Misafir VLAN kurulumları)

Proje kapsamında aşağıdaki SAP modülleri devreye alındı:

SAP FI (Financial Accounting)
MTE Projesinde FI Modülünde, Finansman Muhasebesi kapsamında takip edilen Kredi ve Leasing işlemleri için uygulanan Paketler ile Kredi ve Leasing takip ve raporlamaları yapılabilmektedir.

Muhatap Şirket uyarlaması yapılarak Grup Şirketler ile yapılan işlemlerin takip edilmesi ve raporlanması sağlanmıştır. UFRS Paketi uygulamasının kullanıma alınması ile UFRS işlemlerinin güvenli bir şekilde kayıt altına alınması ve raporlanması sağlanmıştır.  FI modülünden kesilen faturaların elle düzenlenmesi yerine  matbu fatura olarak çıktı alabilecekleri bir yapı oluşturulmuştur. Standart Çek raporuna eklenen alanlar ile ilgili çeklerin o anki durumunu gösteren bir rapor ekranı düzenlenmiştir. BA-BS Raporlarının Müşteriler ile Mutabakat sağlayacak şekilde bir düzenleme yapılarak, direk sistem içerisinden mail, fax veya çıktı alınması sağlanmıştır. Duran Varlık işlemlerinin takip edilebilmesi ve amortisman kayıtlarının düzenli olarak yapılabilmesi için gerekli olan yapı kurularak canlıya alınmıştır.

SAP CO (Managerial Accounting)
Kullanıcı hatalarını engellemek üzere, gider hesaplarının doğru masraf yerleriyle çalışmasını sağlayan kontroller yazıldı.

MTE’nin ürün maliyetlerini oluşturan kalemlerin istenen kırılımda gruplanarak, ürünlerin standart ve fiili maliyetinin bu kalemler bazında görülmesi sağlandı.

İşçilik giderlerinin doğru masraf yerine gitmesini sağlayan virman programı ile gerçek maliyetlerin elde edilmesi sağlandı.

Fason satınalma, hurda ve iade süreçleri MTE’nin ihtiyaçları doğrultusunda kurgulanarak, maliyetlerin doğru şekilde oluşması sağlandı.

WIP (hatta bekleyen ara mamul) süreci aktifleştirilerek tamamlanmamış siparişler üzerindeki maliyetin takibi sağlandı.

Malzeme defteri kapanış işlemleri ile malzemenin giriş, tüketim mal hareketlerinde kategori bazında ne kadar maliyet oluştuğu malzeme detay maliyet analizi raporu ile raporlandı.

Kârlılık analizinde (CO-PA) , gider ve gelir ilişkili kayıtların, MTE tarafından belirlenen detay kırılımda  raporlanması sağlandı.

Satılan ve imal edilen ürün maliyetlerinin masraf öğesi kırılımında görülebildiği raporlar yazıldı.

Seçilen dönemde stokların miktar ve tutarlarındaki değişimi en ayrıntılı şekilde gösteren stok raporları ile stok yönetimi etkili hale getirildi.

Smm denklik kontrol raporları ile maliyet kontrolü sağlandı.

SAP PM (Plant Maintenance)

Makine Takım Endüstrisi A.Ş., Bakım Onarım’a ait süreçlerini SAP PM ile daha da güçlendirdi.

Firmaya ait tüm tezgahların detaylı takibi için ekipman konfigürasyonunu yoğun bir şekilde kullanan MTE A.Ş., planlı ve kestirimci bakım süreçlerini’de artık SAP PM üzerinden başarılı bir şekilde takip edecektir.

Tezgahlara ait arızalar, bakım onarım talepleri, iyileştirmeler ve planlı bakımları ayrı ayrı takip ederek, oluşan bakım onarım maliyetlerini de bu detayda izleyebilecektir.

SAP QM (Quality Management)

SAP QM modülü ile, Makine Takım Endüstrisi A.Ş., kalite yönetimine ait süreçlerin izlenebilirliği hat safhaya çıkarılarak, hataların önlenmesinde ve kalitesizlik maliyetlerinin düşürülmesinde başarılı bir adım atmıştır.

Üretimde kalite kontrolde, İstatistiksel Proses Kontrol ile hataların önceden fark edilmesi, olası problemlerin önlenmesini sağlayarak, ürün kalitesinin artırılmasında önemli bir rol oynamıştır.

Ayrıca, Mal Giriş Kontrol, iç ve dış reklamasyon gibi süreçlerin SAP üzerinden takip edilmesi ile, satın alma’dan satışa, kalite’den üretim planlamaya, bir çok departmanın kendi içerisinde entegre olması sağlanarak aynı dili konuşan, eş güdümlü çalışan bir firma olma yolunda uzun bir yol katedilmiştir.

SAP MM (Material Management)
Makine Takım A.Ş’nin malzeme stoklarının takibi, ihtiyaç planlamalarının dikkatli bir şekilde yürütülmesi, yurt içi ve dışı satınalma süreçlerindeki hem iyileştirmeler hem de izlenebilirliğin artırılmış olması SAP MM modülünün kazanımlarından başlıcalarıdır. Tedarikçiler ile yapılan satınalma şartlarının SAP sistemi üzerinde anlık olarak görülebilmesi, mevcut malzeme stoklarının sistem üzerinden kontrol edilebilmesi satınalma, muhasebe ve depo yönetimi departmanlarının iletişimini arttırıcı yarar sağlamıştır. İthalat süreçlerinde malzemelerin statü, ödeme ve yan masraf takipleri ise yapılan yurtdışı satınalmaların detaylı raporlanabilmesi ve geniş analiz yapılabilmesi olanağı sağlamıştır. Sonuç olarak tedarik sürecinin başlangıcından, satınalma anlaşmalarının yapılması,  malzemelerin stoklara alınması, faturalama işlemleri, iade işlemleri gibi tedarik zinciri süreçleri sistematik bir yapıya kavuşturulmuştur.

SAP SD (Sales and Distribution)
Makine Takım Endüstri A.Ş. Satış Dağıtım (SD) modülünü  devreye alarak kağıt form ve defter kullanımını ortadan kaldırdı ve satış dağıtım süreçlerini dijital ortama geçirdi.

Satış dağıtım süreçleri kapsamında tüm müşteri, malzeme, fiyat ana verilerini sistem üzerinde girişlerini yaparak takip ve raporlaması sağlandı. Herhangi bir uygunsuzluk var ise geriye dönük olarak izlenmesi sağlandı. Ek olarak sistem üzerinde açılan siparişleri, bu siparişlerin ne kadarının teslimata dönüştürüldüğünün ve faturalandığının sistem üzerinden takip edilmesi sağlandı. Herhangi bir olumsuzlukta geri doğru sistem üzerinden takip edilmesi sağlandı.

MTE özelinde bayi ve sanayi müşterileri ile yapılan anlaşmaları sistem üzerinde kaydedilmesi sağlanarak bayilerin sözleşme bazında fiyat, iskonto girişleri sağlanarak fiyatların otomatik olarak sipariş ve faturaya gelmesi sağlandı. Bayi bakiyelerini takibini sistem üzerinden kontrol edilmektedir. Aynı zamanda özel ürünlerin fiyatlandırılması aşamasında PP modülün de alınan maliyet bilgileri doğrultusunda ürünün doğru satış fiyatının çıkarılması sağlandı. Yapılan satışların karlılığı satış ekibine ve MTE üst yönetimine dijital ortamda raporlanması sağlandı.

MTE depolama süreçlerinde El terminali uygulaması yapılarak tüm depo hareketlerinin dijital ortamda olması sağlandı. MTE satışlarında parti takibi yapılarak müşteriye satışı yapılan ürünlerinde geri doğru tüm verilerinin izlenmesi sağlandı.

MTE tüm kağıt çıktılarını (Teklif, sipariş, irsaliye, fatura vb.) SAP sistemi üzerinden almaya başlamıştır.

Satış ve dağıtım süreçlerinde kullandıkları tüm raporları SAP sistemi üzerinde almakta ve üst yönetime aldıkları bu verileri raporlamaktadırlar.

SAP Geçiş Projesi Kapsamında Sağlanan Faydalar

 • Yurt içi satışlardaki fiyat yönetimi, güncel SAP alt yapısına ve ihtiyaçlara göre yeniden tasarlandı, böylece daha az ana veri ve işgücü kullanılarak daha efektif bir fiyat yönetim sistemi elde edildi.
 • İhracatlarda, yükleme öncesi beyanname hazırlanmasına imkan veren ön faturalama süreci standart fonksiyonlarla kurgulanarak hem iş yükü azaltıldı hem de yanlış veri girişleri minimize edildi.
 • Bayi avans sisteminin takibi otomatik olarak sistem tarafından yapılması sağlandı. Böylelikle bayiye fazla ürün gönderilmesi engellenmiş oldu.
 • El terminali uygulaması ile parti takibi yapılarak hem iş yükü azaltıldı hem de yanlış veri girişleri minimize edildi. Ayrıca satılan ürünlerinde üretimdeki aşamalarına ulaşılması sağlandı.
 • Tüm çıktı ve raporların sistem üzerinden alınması sağlandı.Post Your Comment Here

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.